ఆదర్శబాల్యం

80.00

పేజీలు : 80
పుట్టుకతోనే అందరూ గొప్పవారు అయిపోరు. అందుకోసం ఎంతో క్రమశిక్షణ, పట్టుదల, సేవా భావం పెంపొందాలి. సమాజంలో పేరుపొందరు వారు తమ బాల్యంలో ఎటువంటి పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కొన్నారో.. ఎటువంటి పరిస్థితుల్ని పరిశీలించారు.. బాల్యం నుండే ఆదర్శంగా మారేందుకు ఎదురైన అంశాల్ని స్వీట్‌ అండ్‌ షార్ట్‌గా పిల్లలకు తెలపాలంటే ఈ పుస్తకాన్ని పిల్లలచేత చదివంచాల్సిందే..

Out of stock

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ఆదర్శబాల్యం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *