ఆ సగం సంగతులు

60.00

పేజీలు : 76
ఆధునిక కాలంలో, సంస్కార వంతులనుకునే కుటుంబాల్లో కూడా ఆధిక్యతలు, అసమానతలు మహిళలను వెంటాడుతున్న తీరును, తరతరాల దురభిప్రాయాలను, వాటి పునాదులను సమగ్రంగా, వాస్తవికంగా విశ్లేషించే ప్రయత్నం.

SKU: కుటుంబ, సామాజిక జీవితంలో స్త్రీ కోణం Categories: ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ఆ సగం సంగతులు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *