ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ, మాలపల్లి – ఒక పరామర్శ

200.00

“MALAPALLI”
A CRITICAL STUDY OF THE NOVEL
పేజీలు : 168
మాలపల్లి నవల వైశిష్ట్యాన్ని గుర్తించారు. తన విద్యార్థులకు నవలను పాఠంగా బోధించిన అనుభవంలోంచి ఈ పరిశోధన పుట్టడం విశేషం. ‘మాలపల్లి’ నవల శతజయంతి సందర్భంగా ఆ నవల మీద జరిగిన పరిశోధనా గ్రంథాన్ని భారత దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చి 75 ఏళ్ళు అవుతున్న సందర్భంగా ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్‌ ఈ గ్రంధాన్ని ప్రచురించి మీకు అందిస్తున్నది.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ, మాలపల్లి – ఒక పరామర్శ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *