ఎనిమిది కాళ్ల గుర్రం

35.00

పేజీలు : 48
హారు పిల్లలూ… గుర్రానికి ఎనిమిది కాళ్లేంటి..? రెక్కలెక్కడైనా ఉంటాయా..?!, ఈ గుర్రమేదో స్పెషల్‌గా ఉందే అనుకుంటున్నారా..! అవును ఈ గుర్రానికి స్పెషలుంది. మీరు వెళ్తానంటే ఓ కొత్త ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్తుంది. మనం అంకెలు చదువుతాం, రాస్తాం కదా… వాటికి ప్రాణముంటే ఎలా ఉంటుంది.. అవి తరగతి గదుల్లో ఇంచక్కా మీలాగ ఆడుకొని, పాడుకొని, పోట్లాడుకుంటే ఎలా ఉంటుంది..? ఊహించుకోండి..! భలే ఉంటుంది కదూ..! ఆ ప్రపంచంలో అంకెలు చేసే సందడేంటో చూడాలంటే ఈ ఎనిమిది కాళ్ల రెక్కల గుర్రాన్ని ఎక్కి ఆ ప్రపంచంలోకి వెళ్లాల్సిందే.. ఆలస్యమెందుకు.. వెళ్దామా మరి…!?

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ఎనిమిది కాళ్ల గుర్రం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *