కొండవీటి వైభవం

60.00

పేజీలు : 96
ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్ర సాంఘిక సంక్షేమశాఖలో జాయింట్‌ డైరక్టర్‌గాను, రాష్ట్రపర్యటక శాఖలో ఎగ్జిక్యూటివ్‌ డైరక్టర్‌గాను పనిచేస్తున్న రేగుళ్ళ మల్లికార్జునరావు చిత్రకారుడు, శిల్పి. అమరావతిలోని 125 అడుగుల ఎత్తున్న ధ్యానబుద్ధ రూపశిల్పి. విశాఖపట్నం , ఏలూరు, మొదలయినచోట్ల 100 అడుగుల ఎత్తున్న బుద్దుని విగ్రహాలను తీర్చిదిద్దారు. జాతీయ అంతర్జాతీయ అనేక చిత్రప్రదర్శనలో పాల్గోన్నారు.

Out of stock

Categories: ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “కొండవీటి వైభవం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *