గాంధీజీ ప్రభావం : సమకాలీన తెలుగు నవలలు

150.00

పేజీలు : 216

శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా కావలిలోని జవహర్‌భారతి కళాశాలలో డిగ్రీవరకు విద్యాభ్యాసం చేశారు. శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం నుండి ఎం.ఎ(తెలుగు), ఎం.ఎ(సంస్కృతం) పట్టాలను పొందారు. శ్రీవేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం తెలుగుశాఖ విశ్రాంత ఆచార్యులు డా|| జి. దామోదర నాయుడుగారి పర్యవేక్షణలో ”గాంధీజీ ప్రభావం : సమకాలీన తెలుగు నవలలు (1920-1948)” అనే అంశంపై పరిశోధన చేశారు.

Out of stock

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “గాంధీజీ ప్రభావం : సమకాలీన తెలుగు నవలలు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *