గైది మొపాస ఫ్ర్రెంచ్‌ కథలు

100.00

పేజీలు : 128
గైది మొసాస ఫ్రెంచి రచయిత. చిన్న కథల రచనలో నిష్ణాతుడు. మానవ జీవితాలను యధాతథంగా చిత్రిస్తాడన్న పేరుంది. ఎంతో సునాయాసంగా చిన్న కథలలో మానవ జీవితాను ప్రతిబింబించారు. యుద్ధాల అనావశ్యతక, సామాన్యులు వారి అధీనంలోలేని పరిస్థితులలో చిక్కుకొనిపోవడం, ఆ అనుభవాలతో వారి ఆలోచనా ధోరణి పూర్తిగా మారిపోవడం ఆయన రచనలలో చూస్తాం. 300 కథలు, ఏడు నవలలు ఆయన కలం నుండి జాలువారాయి. వీటితోపాటు ఒక కవిత్వ సంకలనం, మూడు యాత్రా అనుభవాల పుస్తకాలు వెలువరించారు. ఈ పుస్తకంలో అరిపిరాల సత్యప్రసాద్‌గారు అనువదించిన కొన్ని కథల అనువాదాలు పొందుపరచబడ్డాయి. చదివి ఆనందించండి.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “గైది మొపాస ఫ్ర్రెంచ్‌ కథలు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *