జనరల్‌ నాలెడ్జ్‌

200.00

పేజీలు : 195
నేడు పోటీ పరీక్షలకు హాజరయ్యే అభ్యర్ధుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరగడంతో పాటు వారికోసం పుస్తకాలు కూడ తామర తంపరగా ప్రచురితమవుతున్నాయి. వాటిలో తమ అవసరాలను తీర్చకలిగిన పుస్తకాలను ఎంపిక చేసుకోవడం ఉద్యోగార్థులకు ఓ పెద్ద సమస్యగా ఉంది. పైగా వాటిలో సాధికారమైనవి ఏవో తేల్చుకోవడం మరింత కష్టంగా ఉంది. ఈ స్థితిలో సులువైన, సురక్షితమైన మార్గం ప్రామాణిక రచయితల పుస్తకాలపై మాత్రమే ఆధారపడటం. ఆ ఉద్దేశంతో రూపొందించినదే ఈ జనరల్‌ నాలెడ్జ్‌.

Out of stock

Categories: ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “జనరల్‌ నాలెడ్జ్‌”

Your email address will not be published. Required fields are marked *