జాతీయవాదం – ఒక అవగాహన

 20

జాతి, జాతి నిర్మాణం, జాతీయవాదం అనే అంశాలపై సమాజంలో నేడు విస్తారంగా చర్చ జరుగుతోంది. ప్రజల్లో 'జాతీయ ప్రతిష్ట' నింపాలనే వాదన ఒక గ్రూపు ప్రజల దగ్గర నుంచి వినిపిస్తోంది. పెట్టుబడిదారీ విధానం అభివృద్ధితో పాటే రాజకీయ ఆలోచనా క్షేత్రంలోకి జాతీయత అనే భావం ఎలా వచ్చింది, అది మన స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో ఒక రాజకీయ నినాదంగా ఎలా మారింది అనే విషయాలను ఈ చిరుపుస్తకంలో చర్చించడం జరిగింది. భారత జాతీయవాదం మన ఆర్థిక, రాజకీయ స్వావంలంబన, స్వయంసమృద్ధి, ప్రజల శ్రేయస్సు అనే స్తంభాలపై నిర్మించబడిందని ఈ పుస్తకం వాదిస్తుంది. అందువల్ల మన జాతీయవాదం వలస వ్యతిరేక, సామ్రాజ్యవాద వ్యతిరేకమైనదని పేర్కొంటుంది. అందరి దేశం మన దేశం (సబ్‌కా దేశ్‌ హమారా దేశ్‌) కార్యక్రమంలో భాగంగా అఖిల భారత ప్రజా సైన్సు ఉద్యమం (ఎఐపిఎస్‌ఎన్‌) తీసుకువస్తున్న పుస్తక పరంపరలో ఈ చిరుపుస్తకం ఒకటి. భారతదేశంలో విభిన్న భావపరంపరలను కాపాడేందుకు కృషి చేసేవారందరితో కలిసి పనిచేయడానికి ప్రజా సైన్సు ఉద్యమం చేస్తున్న ప్రయత్నంలో ఈ కార్యక్రమం ఒక భాగం. జాతి పురోభివృద్ధి కోసం సామాజిక కృషి చేయడం, ప్రజాజీవితాలను మెరుగుపరచడం దీని లక్ష్యం.

Description


పేజీలు : 24
వెల : 20/-

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “జాతీయవాదం – ఒక అవగాహన”

Your email address will not be published. Required fields are marked *