తెలుగువారి వారసత్వం

150.00

పేజీలు : 288
ఏ ప్రాంత చరిత్ర, సంస్క ృతుల పట్ల ఆ ప్రాంత ప్రజలకు మక్కువ వుంటుంది. మమకారం కూడా వుంటుంది. అయితే వారి పుట్టుపూర్వోత్తరాలు, సంస్క ృతి, సంప్రదాయాల గురించి అందరికి అవగాహన ఉన్నపుడే ఘనమైన వారి వారసత్వాన్ని కాపాడుకోవాలన్న తపన పుడుతుంది. విద్యార్ధిదశ నుంచే గ్రామాలు, పట్టణాలు, నగరాల చరిత్రను, కట్టడాలను,కళలను గురించి వివరించినప్పుడే వారసత్వ పరిరక్షణలో అందరూ భాగస్వాము లౌతారు. విద్యార్ధులను బాధ్యతాయుత పౌరులుగా తీర్చిదిద్దేది ఉపాధ్యాయులే. అందుకనే ముందుగా ఉపాధ్యాయులకు వారసత్వ సంపద గురించి తెలియజెప్పి, వారి ద్వారా విద్యార్ధులకు తెలియజేయాలన్న సంకల్పంతో ఉపాధ్యాయ, విద్యార్ధులకు చేదివ్వెగా ఉపయోగపడాలన్న ఉద్దేశ్యంతో తెలుగు వారి వారసత్వం అన్న పుస్తకాన్ని తీసుకురావటం నాకెంతో సంతోషంగా వుంది.
– చెన్నూరు ఆంజనేయరెడ్డి, ఐ.పి.యస్‌.(రి)

Out of stock

Categories: ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “తెలుగువారి వారసత్వం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *