తొలి దళిత స్పూర్తి కుసుమ ధర్మన్న

125.00

పేజీలు : 216

ధర్మన్న పేరునీ, ఆయన కృషినీ తాటి చెట్టంత లోతున గోతిని తవ్వి గత యనభై సంవత్సరాలుగా పాతి పెట్టారు. ఆ గోతిని మళ్ళీ తవ్వి, అందులో దొరికిన కొన్ని సాహిత్య మాణిక్యాల్ని ఆంధ్ర పాఠకులకి అందించడానికి శాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తాను. – సి.వి

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “తొలి దళిత స్పూర్తి కుసుమ ధర్మన్న”

Your email address will not be published. Required fields are marked *