దేశభక్తి తదితర గేయాలు

45.00

పేజీలు : 72
గురజాడ దేశభక్తి కవితకు ఏ దేశానికైనా జాతీయగీతం కాగలిగిన అర్హత ఉంది. మనదేశంలో జాతీయగీతం కాదగిన లక్షణం బంకిం గీతంకన్నా గురజాడ గీతానికే ఎక్కువగా ఉంది. విగ్రహాలను కూలగొట్టడం ఇష్టం లేకపోతే తెలుగు ప్రజలకన్నా ‘దేశభక్తి’ రాష్ట్ర గీతం కావాలి. బలవంతంగా పాడించనక్కరలేదు గాని స్వచ్ఛందంగా ప్రజలు పాడుకునే చైతన్యం తీసుకురావాలి. ఆంగ్లంలోకి ఇతర భారతీయ భాషలలోకి ”దేశభక్తి” గీతాన్ని అనువదించాలి. – రాచపాళెం చంద్రశేఖర్‌రెడ్డి

Out of stock

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “దేశభక్తి తదితర గేయాలు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *