దోపిడీ రాజ్యం పతనం తథ్యం.!

100.00

పేజీలు : 120
మార్క్సిస్టు మహోపాధ్యాయులు, శ్రామికవర్గ యోధులు, ఉద్యమ నిర్మాతలు, సిద్థాంత కోవిదులు, ప్రగతిశీల మేధావులు, ప్రజాస్వామికవాదులూ వివిధ సందర్భాల్లో చేసిన రచనలు, ప్రసంగాల నుంచి ఏర్పరచిన సంకలనం ఇది. ప్రతి నెల సిద్ధాంత పత్రిక మార్క్సిస్టు వెనుక వైపున ప్రచురించిన వ్యాఖ్యానాలు, సూత్రీకరణలు పుస్తక రూపంలో వెలువడుతున్నాయి. ఇవి ఉద్యమ కార్మిక కరదీపికలు.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “దోపిడీ రాజ్యం పతనం తథ్యం.!”

Your email address will not be published. Required fields are marked *