నా తొలి జీవితం ఫైడల్‌ కాస్ట్రో

100.00

పేజీలు : 187
ఫైడెల్‌ కాస్ట్రో మన కాలపు అత్యున్నత నాయకులలో ఒకరు. ఆయన పేరే సామ్రాజ్యవాద వ్యతిరేక స్పూర్తికి, సాహసానికి సంకేతం. జీవిత సంధ్యా సమయంలో కాస్ట్రో తన అనుభవాలు నెమరేసుకుని అందించిన స్మృతుల సంకలనమిది. బాల్యం, విద్యార్థి దశలో యూనివర్సిటీలో నడిపిన ఉద్యమాలు, యువకుడుగా తన ఆలోచనలు అనుభవాలు నిర్మొహమాటంగా వివరిస్తారు.

Out of stock

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “నా తొలి జీవితం ఫైడల్‌ కాస్ట్రో”

Your email address will not be published. Required fields are marked *