నా బాల్య సేవ

270.00

పేజీలు : 456
రెండేళ్ళకంటే ఎక్కువగా ‘బడి’ చదువులేని గోర్కీ సమాజాన్ని చదువుతూ పొందిన జ్ఞాన సంపదతో, భాష, భావగాఢతలలో ప్రపంచ ప్రభావశీల రచయితగా పేరుగాంచిన అతని బాల్య జీవన చిత్రికే ఈ నవల. నేడు గతాన్ని స్తుతిస్తూ, పురాస్మృతుల్లో పడి ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి ప్రయాణిస్తున్నామో తెలియని స్థితిలో మన చుట్టూ గీతలు గీసుకుంటూ, హద్దులు వేసుకుంటూన్న తరుణంలో ఈ నవల చదువుతూంటే, గతంలోని, వర్తమానంలోని మానవీయతను అమానవీయతను, అంధకారాన్ని, వెలుగును సార్వత్రిక వాస్తవాంశాలను ఎరుక పరుస్తుంది ఈ రచన. గోర్కీ కాలాతీత రచన ఇది. అందుకే ఆయన మహారచయిత. – కె.ఆనందాచారి

Out of stock

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “నా బాల్య సేవ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *