పండుగలు – ప్రజాదృక్పథం

 40

మనం నిత్యం జరుపుకునే పండుగలు, ఉత్సవాలు, జాతరలు, కొలుపులు మొదలైనవన్నీ మన సంస్కృతిలో భాగం. పండుగలు, ఉత్సవాలు అన్నీ మతపరమైనవి కావు. కొన్ని పండుగలు పూర్తిగా మానవుని ఉత్పత్తికి సంబంధించి- అంటే వ్యవసాయం, పశుపోషణ వంటి వాటికి సంబంధించి ఉంటాయి. కొన్ని ప్రకృతిపై మానవుడు విజయం సాధించిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని జరుగుతుంటాయి. కొన్ని పండుగలు పూర్తిగా మతనమ్మకాలు, కథలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. అయితే వీటన్నిటినీ ఇలా పూర్తిగా విడదీసి చూడ్డం కూడా కష్టం. మానవుని ఉత్పత్తికి, ప్రకృతిపై విజయాలకు సంబంధించిన పండుగల్లో కూడా మళ్లీ మతపరమైన నమ్మకాలు, ఆచారాలు ఉంటాయి. అదే సమయంలో పూర్తిగా మతపరమైన కథలపై ఆధారపడిన పండుగల్లో కూడా వెదికి చూస్తే మానవ సమూహాల అభివృద్ధికి సంబంధించిన అనేక చారిత్రక విషయాలు కనిపిస్తుంటాయి. అందువల్ల మనం పండుగలు, ఉత్సవాలు, జాతరలు వంటి వాటిని ఏవిధంగా చూడాలి, ఏ విధంగా ఈ సందర్భాల్లో పాత్రవహించాలి అన్న ప్రశ్న ముందుకొస్తుంది. ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ఈ చిన్న పుస్తకం ప్రయత్నిస్తుంది.

Description


పేజీలు : 48
వెల : 40/-

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “పండుగలు – ప్రజాదృక్పథం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *