పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ వైఫల్యం స్పష్టం తరువాత ఏమిటి?

25.00

పేజీలు : 32

మానవజాతి ఉనికికే ముప్పుతెచ్చే వైపు పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ పోతున్నందువల్లనే కార్మికులు, ప్రజలు అనివార్యంగా పరిష్కారం కోసం కొత్తదారులను అన్వేషిస్తారు. అలా అన్వేషించే వారికి పెట్టుబడిదారీ సమాజపు మార్కెట్‌లో గల అరాచకత్వం గాని, గుత్తాధిపత్యాన్ని పెంచే పోటీ గాని, తీవ్రమయ్యే అసమానతలు గాని, వ్యవస్థీకృత రూపంలో కనపడే దురాశ గాని ఎటువంటి పరిష్కారాన్ని చూపలేవు. వర్గప్రాతిపదికన అత్యధికులను కూడగట్టి సోషలిజం వైపుగా సాగించే పోరాటాలు మాత్రమే గుణాత్మకమైన కొత్త పరిష్కారమార్గాన్ని ఆవిష్కరిస్తాయి.  డబ్బు సంపాదన చుట్టూ తిరిగే సామాజిక సంబంధాల స్థానే ప్రజాతంత్రయుతంగా ప్రణాళికాబద్ధంగా, సమాజంలో అన్ని స్థాయిలలో నిర్ణయాలు జరిగే విధంగా, పంపిణీ జరిగే విధంగా ఉంటుంది. సోషలిజం అంటే గణనీయమైన స్థాయిలో సమానత్వాన్ని, ప్రజల మధ్య సౌహార్ద్రతను, పర్యావరణ పరిరక్షణను, శ్రమజీవుల ఐక్యతను సాధించే వ్యవస్థ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ వైఫల్యం స్పష్టం తరువాత ఏమిటి?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *