పోతులూరి వీరబ్రహ్మం సమగ్ర పరిశోధన

200.00

పేజీలు : 248
తల్లిదండ్రులు :
శ్రీమతి శాంతా సత్యవతి, బ్రహ్మశ్రీ యండపల్లి రామారావు పుట్టిన తేది, ఊరు: 01-12-1955, లక్ష్మీనారాయణపురం, ప.గో.జిల్లా విద్యార్హతలు : M.A.,(Tel) M.A(Eng)., M.Com.,M.Ed.,M.Phil.,Ph.D., చిరునామా : ఇంటి నం. 4-57, అల్లూరి వారి వీథి, గణపవరం – 534 198 డాక్టరేట్‌ అంశం : ”శ్రీ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి – సమగ్ర పరిశోధన”, మద్రాసు విశ్వవిద్యాలయం, చెన్నై.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “పోతులూరి వీరబ్రహ్మం సమగ్ర పరిశోధన”

Your email address will not be published. Required fields are marked *