ప్రచారం – ఆందోళన – నిర్మాణం

100.00

అధ్యయనం – ప్లానింగ్‌ – ఎత్తుగడలు

పేజీలు : 112
కమ్యూనిస్టు ఉద్యమం అశేష జనవాళి చైతన్యవంతమైన భాగస్వామ్యంతో సాగవల్సిన మహా ప్రస్థానం. అందుకు ఒక ప్రత్యేకమైన నిర్మాణ దక్షత, ప్రచార కౌశలం అవసరం. అంతర్జాతీయ అనుభవాలతో ఈ విషయంలో నిర్వహించవల్సిన కర్తవ్యాలను ఈ పుస్తకం స్పష్టపరుస్తుంది.

Out of stock

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ప్రచారం – ఆందోళన – నిర్మాణం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *