భారతదేశంలో కమ్యూనిస్టు ఉద్యమం ప్రస్థానం

275.00

పేజీలు : 286
ఈ కాలంలో పరిస్థితుల్లో వేగవంతంగా మార్పులు జరిగాయి. అందుకు తగిన విధంగా మన పార్టీ, ఇతర పార్టీలు, పార్టీల కూటములు, తమ ఎత్తుగడలు, రాజకీయ పంథాలను రూపొందించుకోవడం జరిగింది. ఈ సంక్షిష్ట పరిస్థితుల్లో సిపిఐ(ఎం) తీసుకున్న వైఖరి అర్థం చేసుకునేందుకు దాన్ని, విశ్లేషించేందుకు పాఠకులకు ఈ సంపుటం ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “భారతదేశంలో కమ్యూనిస్టు ఉద్యమం ప్రస్థానం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *