మంచి కమ్యూనిస్టు ఎలా ఉండాలి ?

80.00

పేజీలు : 88
మంచి కమ్యూనిస్టు ఎలా ఉండాలి? అన్న విషయమై 1939 జూలైలో. యేవాన్‌లోని మార్క్సిజం – లెనినిజం సంస్థలో ఆయన చేసిన ప్రసంగం విస్తృత ప్రచారాన్ని పొందింది. ఈ ప్రసంగ పాఠం పుస్తకరూపంలో వెలువడి కమ్యూనిస్టు అన్న ప్రతివారికీ ఆవశ్య పఠనీయ గ్రంథంగా మారింది. చైనాలోనే కాక ఇతర దేశాలలో సైతం ఈ పుస్తకం విపరీతమైన ఆదరణ పొందింది. కమ్యూనిస్టుల గురించి తెలుసుకోవాలని ఆసక్తి ఉన్న వారు సైతం చదవాల్సిన గ్రంథం.

Out of stock

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “మంచి కమ్యూనిస్టు ఎలా ఉండాలి ?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *