రాష్ట్రానికి ద్రోహం చేసిన బిజెపితో వైసిపి, టిడిపి రాజీ ఎందుకు?

5.00

రాష్ట్రానికి ద్రోహం చేసిన బిజెపితో
వైసిపి, టిడిపి రాజీ ఎందుకు?
ప్రచురణ : భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ (మార్క్సిస్టు) ఆంధ్రప్రదేశ్‌ కమిటి

Categories: ,

Description

final WEB BOOK mkm Book_Inner_26-10-20

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “రాష్ట్రానికి ద్రోహం చేసిన బిజెపితో వైసిపి, టిడిపి రాజీ ఎందుకు?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *