విజ్ఞానశాస్త్రం-తార్కికత విజ్ఞానశాస్త్రం-శాస్త్రీయ పద్ధతుల చారిత్రక వికాసం

 20

శాస్త్ర విజ్ఞానం అనేది చర్చ సంప్రదింపుల వల్ల అభివృద్ధి చెందిందని చరిత్ర చెబుతోంది. కోపర్నికన్‌ విప్లవం తరువాత ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రంలో ప్రయోగం అనేది ఒక అనివార్యమైన భాగమైంది. ఈ చిరు పుస్తకం శాస్త్రీయ ఆలోచనా విధానానికి సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలను, పార్శ్వాలను పాఠకులకు పరిచయం చేస్తుంది. విజ్ఞాన శాస్త్రంలో ప్రయోగం, పరిశీలన, ప్రతిపాదనా క్రమాలను పరిశోధన, తార్కికత అనే ప్రక్రియతో ముడిపెట్టాలని ఇది చెబుతుంది. సైన్సు చరిత్రలోని అనేక ఉదాహరణలను తీసుకుని ఈ విషయాలు చెప్పబడ్డాయి. ఇది పాఠకుణ్ణి సైన్సు, తార్కికత లోకంలోకి తీసుకుపోతుంది. అందరి దేశం మన దేశం (సబ్‌కా దేశ్‌ హమారా దేశ్‌) కార్యక్రమంలో భాగంగా అఖిల భారత ప్రజా సైన్సు ఉద్యమం (ఎఐపిఎస్‌ఎన్‌) తీసుకువస్తున్న పుస్తక పరంపరలో ఈ చిరుపుస్తకం ఒకటి. భారతదేశంలో విభిన్న భావపరంపరలను కాపాడేందుకు కృషి చేసేవారందరితో కలిసి పనిచేయడానికి ప్రజా సైన్సు ఉద్యమం చేస్తున్న ప్రయత్నంలో ఈ కార్యక్రమం ఒక భాగం. జాతి పురోభివృద్ధి కోసం సామాజిక కృషి చేయడం, ప్రజాజీవితాలను మెరుగుపరచడం దీని లక్ష్యం.

Description


పేజీలు : 24
వెల : 20/-

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “విజ్ఞానశాస్త్రం-తార్కికత విజ్ఞానశాస్త్రం-శాస్త్రీయ పద్ధతుల చారిత్రక వికాసం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *