వీరబ్రహ్మం కవిత్వం : కవిత్వాంశాలు

 45

బ్రహ్మంగారి రచనలు 17వ శతాబ్దం నాటి రాజకీయ అస్థిరతకూ, ప్రజల కడగండ్లకూ పలురకాల మత సాంఘిక వైరుధ్యాలకూ తాత్విక భాష్యాలు
- ఎన్‌.గోపి
వీరబ్రహ్మంగారు సాధారణ కవి కాదు
- రెంటాల శ్రీ వెంకటేశ్వరరావు
బ్రహ్మంగారి లౌకిక తాత్విక భావాలు, సంస్కరణ దృక్పథం, ప్రగతి వాదం కళాభ్యుదయం, ఆధునిక సమాజానికి సమాజ హితం కోరే రచయితలకు శిరోధార్యాలు
- పి.వి.సుబ్బారావు
బ్రహ్మంగారు కేవలం ఆధ్యాత్మిక విద్యలోనే కాకుండా కవితాశైలిని కూడా బాగా అధ్యయనం చేసిన వారై ఉండాలి.
- లిఖిత్‌
వీరబ్రహ్మాన్ని కేవలం ఒక యోగిగానే కాకుండా, కాలంజ్ఞాన కవిగానే కాకుండా గొప్ప సంస్కరణ వాదకవిగా ప్రజల్లో చైతన్యం కలిగించడానికి ప్రత్యక్షంగా సమాజంలోకి వెళ్ళి నడుం బిగించి మార్పును తెచ్చిన అసామాన్య శక్తిగా నిరూపించాల్సిన అవసరం ఉంది.
- పి.సి.వెంకటేశ్వర్లు

Description


పేజీలు : 56
వెల : 45/-

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “వీరబ్రహ్మం కవిత్వం : కవిత్వాంశాలు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *