వీరబ్రహ్మం పద్యాలు

 110

పేజీలు : 136

ఆచార్య రాచపాళెం ప్రసిద్ధ తెలుగు సాహిత్య విమర్శకులు. పింగళి సూరన రచించిన ‘ప్రభావతీ ప్రద్యుమ్నం’ మీద పరిశోధించారు. ‘తెలుగు కవిత్వం – నన్నయ్య ఒరవడి’, ‘ప్రాచీనాంధ్ర కవుల సాహిత్యాభిప్రాయాలు’ అనేవి ఆయన ప్రాచీన సాహిత్యం మీద రచించిన విమర్శ గ్రంథాలు. ఇవిగాక మరో ఇరవై అయిదు గ్రంథాలు ఆధునిక సాహిత్యం మీద రచించారు. ”మన నవలలు – మన కథానికలు” గ్రంథానికి 2014లో కేంద్రసాహిత్య అకాడమీ పురస్కారం లభించింది. నేషనల్‌ బుక్‌ట్రస్ట్‌, కేంద్రసాహిత్య అకాడమీలలో సభ్యులుగా పనిచేశారు.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “వీరబ్రహ్మం పద్యాలు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *