వేమన

125.00

పేజీలు : 176
తెలుగు పండితుడు, బహూభాషావేత్త రాళ్ళపల్లి అనంతకృష్ణశర్మ అనంతపురం జిల్లాలోని రాళ్ళపల్లిలో 1893 జనవరి 23వ తేదీ జన్మించారు. 1979 మార్చి 11న కాలం చేసారు. తెలుగు, కన్నడ, భాషలలో కర్ణాటక సంగీతంలోనూ, అనేక పాటలు వ్రాసారు. బాణీలు కట్టారు. సంగీత కళానిధి బిరుదు సొంతం చేసుకున్నారు. ఈయన రచనలలో వేమనపై చేసిన ఈ పరిశోధన ప్రామాణికమైనది. — ఉర్వివారికెల్ల నొక్క కంచముబెట్టి పొత్తు గుడిపి కులము పొలయ జేసి తలను చెయ్యి బెట్టి తగనమ్మ జెప్పరా విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ

Out of stock

SKU: (సర్‌.ఆర్‌.వేంకటరత్నము నాయుడు గారిచే బోషింపబడిన వ్యాసములు) Categories: ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “వేమన”

Your email address will not be published. Required fields are marked *