వ్యవసాయ చట్టాలతో రైతుకు మరణశాసనం

5.00

వ్యవసాయ చట్టాలతో రైతుకు మరణశాసనం
– వి.శ్రీనివాసరావు
ప్రచురణ : ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రైతు సంఘం
ఆంధ్రప్రదేశ్‌ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం
ఆంధ్రప్రదేశ్‌ కౌలు రైతుల సంఘం

Categories: ,

Description

Final ONe Eight Delhi Rytu Udyamam booklet corrected and final

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “వ్యవసాయ చట్టాలతో రైతుకు మరణశాసనం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *