సాయుధ తెలంగాణ పోరాటం – వాస్తవాలు

150.00

పేజీలు : 328
గత రెండు వందల ఏళ్ళ చరిత్రలో తెలంగాణా పోరాటంతో పోల్చదగిన ఉద్యమం మరొకటి లేదు. సాయుధ తెలంగాణా పోరాటం చారిత్రాత్మకమైన విజయాలు సాధించిన ఘనతతో పాటు కమ్యూనిస్టు పార్టీ విశాలాంధ్ర శాఖలోను, మొత్తం పార్టీలోను అనేక రాజకీయ, ఎత్తుగడల, సైద్ధాంతిక సమస్యలను ముందుకు తెచ్చింది. చాలా పాఠాలు నేర్పింది. ఆనాటి అరుదైన పత్రాలను మాకినేని బసవపున్నయ్య ”సాయుధ తెలంగాణా పోరాటం – వాస్తవాలు” లో మీ ముందుంచారు.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “సాయుధ తెలంగాణ పోరాటం – వాస్తవాలు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *