23వ అఖిల భారత మహాసభ ముసాయిదా రాజకీయ తీర్మానం

20.00

భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ (మార్క్సిస్టు)

(హైదరాబాదులో 2022 జనవరి 7 నుండి 9 వరకు జరిగిన కేంద్ర కమిటీ సమావేశాల్లో ఆమోదించబడినది)
పేజీల :96

Description

CC resolution

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “23వ అఖిల భారత మహాసభ ముసాయిదా రాజకీయ తీర్మానం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *