తెలుగు సాహిత్యంలో వేమన – వీరబ్రహ్మం – ఒక సంభాషణ

 20

'మేం చనిపోడానికే పుట్టలేదన్న' దళితుల ఆకాంక్షలకు, స్ఫూర్తికి, గొంతిచ్చి 'అంటరాని వసంతం' ద్వారా సాహితీ ప్రపంచాన్నీ ఓ కుదపు కుదిపిన జి.కళ్యాణరావుగారు వేమన తాత్వికత గురించిన చర్చ జరుగుతున్న సందర్భంలో వేమన వీరబ్రహ్మంతో సంభాషించారు ఈ పుస్తకంలో ... సుమారు మూడు వందల సంవత్సరాల క్రితం కాలం కడుపుతో వుండి ఓ యిద్దరు తెలుగు సాహితీ ముద్దు బిడ్డల్ని కని తననితాను ఆవిష్కరించుకొంది. ఆ యిద్దరిలో ఒకరు వేమన, మరొకరు వీరబ్రహ్మం. అందుకే కవిగా, విమర్శకుడిగా, విశ్లేషకుడిగా కాకుండా కేవలం పాఠకుడిగా నాకు తెలిసిన, నేను అర్థం చేసుకొన్న వేమనని, వీరబ్రహ్మంని మీ ముందు వుంచుతున్నాను. ఆ యిద్దర్ని చదివాక నేను పొందిన అనుభూతిని, అనుభవాన్ని మీతో పంచుకొంటున్నాను. ఓ చిన్న కాలినడక యిది. ... వాటిని అర్థం చేసుకోటానికి చదువు అక్కర్లేదు. అదే వేమన, వీరబ్రహ్మంల రచనల్లో గొప్పతనం. ప్రజల కోసం రాసేవాళ్లు మాత్రమే ఆ గొప్పతనానికి వారసులు కాగలుగుతారు.

Description


పేజీలు : 24
వెల : 20/-

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “తెలుగు సాహిత్యంలో వేమన – వీరబ్రహ్మం – ఒక సంభాషణ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *