ప్రముఖుల జ్ఞాపకాలు

175.00

పేజీలు : 224
‘జ్ఞాపకాలు’ శీర్షిక కింద గొరుసు జగదీశ్వరరెడ్డి చేసిన కొన్ని ఇంటర్వ్యూ కథనాలు ఈ పుస్తకంలో ఉన్నాయి. సమాచార సేకరణ ఇంటర్వ్యూ రూపంలోనే జరుగుతుంది. తరువాత దాన్ని ఉత్తమపురుష కథనంగా మారుస్తారు. ఎవరెవరిని ఇంటర్వ్యూ చేయాలనేది ఒక దశ. వారితో మాట్లాడడం ఒక దశ. రచన మూడో దశ. ఒకటి అభిరుచిని బట్టి, రెండోది చాతుర్యాన్ని బట్టి, మూడోది నైపుణ్యాన్ని, అనుభవాన్ని బట్టి ఉంటాయి. ఇంటర్వ్యూ చేయబడ్డ ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ల వాళ్ల రంగాల్లో తీవ్రమయిన అభినివేశం ఉన్నవారు.   – కె. శ్రీనివాస్‌

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ప్రముఖుల జ్ఞాపకాలు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *