యుగపురుషుడు వీరేశలింగం

 270

రాజమహేంద్రవరంలో గోదావరిపై సేతువు ఇప్పుడు వచ్చింది గాని నవీన కాలానికి సంస్కరణోద్యమంతో హేతు సేతువు ఎప్పుడో వేశారు కందుకూరి వీరేశలింగం. కన్నుమూసి వందేళ్లు గడిచినా అస్తమయం లేని సూర్యుడిలా గోదారిని అరుణారుణం చేస్తుంటాడు వీరేశలింగం. కొన్ని కోటి లింగాలు కొట్టుకునిపోయినా వీరొక్కరు మిగిలారు చాలని చెప్పుకోగల విస్ఫులింగమైనారు వీరేశలింగం. జీవించి వుండగానే కథాత్మక వ్యక్తిగా తనకో ఇతిహాసం సృష్టించుకున్నారు వీరేశలింగం. ఏం చేసినా లగువూ బిగువూ పైకం పట్టూ చూసుకుని మరీ పని ప్రారంభించే వీరేశలింగం తన దేహము తన గేహము తన కాలము తనదు విద్య సర్వస్వం జనానికి అర్పించాడని ప్రియ శిష్యుడైన చిలకమర్తి సరిగానే చెప్పారు. కాస్త పని చేయగానే ఆపసోపాలు పడి గుర్తింపు కోసం పాకులాడే వారు, ఒక రంగంలో కొంత ఫలితం సాధించగానే నీరసపడి నిలిచిపోయేవారు, ప్రత్యర్థుల దాడులకూ వ్యతిరేకుల విమర్శలకు గిజగిజలాడే వారు వీరేశలింగం వీరగాథ తప్పక చదవాలి.

Description


పేజీలు : 336
వెల : 270/-

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “యుగపురుషుడు వీరేశలింగం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *