సిద్ధాంత సమస్యలు

60.00

పేజీలు : 142
భారత కమ్యూనిస్టు ఉద్యమ అగ్రనాయకుడు, సిపిఎం వ్యవస్థాపక ప్రముఖుడు, ప్రసిద్ధ సిద్ధాంతవేత్త మాకినేని బసవపున్నయ్య. ఆయా సందర్భాలలో ముందుకువచ్చిన సైద్ధాంతిక సవాళ్ళను, రాజకీయ సంక్లిష్టతలను విశ్లేషిస్తూ, కర్తవ్యం నిర్దేశిస్తూ అసంఖ్యాక వ్యాసాలు రాశారు. సిద్ధాంత అధ్యయనంపై శ్రద్ధాసక్తులు పెరుగుతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో మాకినేని బసవపున్నయ్య వ్యాసాలు చదువరుల ఆసక్తిని ఇనుమడింప చేయగలవు. ఈ వ్యాసాలు, అంచనాలు చాలా విలువైనవి.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “సిద్ధాంత సమస్యలు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *